Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Fundusz Invento Capital będzie inwestować w projekty badawczo-rozwojowe

28.05.2018 - 12:08 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Invento Capital to fundusz inwestycyjny, który ma wesprzeć naukowców w procesie wdrażania innowacji i pomóc skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju. Na ten cel spółka Invento Capital, której udziałowcem jest SPIN-US – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”.

Całkowity koszt projektu utworzenia funduszu lnvento Capital to 36 mln złotych, z czego 80% jest dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a 20% pochodzi od inwestorów prywatnych – udziałowców spółki. Fundusz będzie prowadził działalność jako fundusz typu BRIdge Alfa.

Ten rodzaj rozwiązania daje możliwość wejścia na rynek nowatorskim projektom, przeprowadzając je od fazy seed przez fazę proof of principle (wczesna weryfikacja pomysłu) i proof of concept (weryfikacja pomysłu) do przekształcenia w spin-off. BRIdge Alfa, w ramach którego tworzone są wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, w której ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla funduszy venture capital. Za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego wyselekcjonowane zostaną pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Ich wejście na rynek będzie możliwe dzięki przejściu przez fazy proof of principle i proof of concept oraz zapewnieniu wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off.

Misją Invento Capital jest wsparcie innowacyjności w polskiej gospodarce poprzez inwestowanie w badania i rozwój nad przełomowymi technologiami, know-how i opracowywaniem nowych produktów, które zostaną wprowadzone na rynek krajowy i międzynarodowy. Przedmiotem inwestycji funduszu będą projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowych technologii i produktów w takich branżach, jak: energetyka, medycyna, chemia i nowe materiały, IT i ICT. 

return to top