Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Gala wręczenia nagród środowiskowych w X edycji Lauru Studenckiego

03.04.2017 - 10:29 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Laury Studenckie to nagrody przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego od 2007 roku. Są wyrazem podziękowania dla ludzi, organizacji oraz instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej. Tegoroczna gala wręczenia nagród środowiskowych odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godz. 19.00 w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Góreckiego. 

Laury Studenckie wręczone zostaną w następujących kategoriach: organizacja przyjazna studentom, promotor kultury studenckiej, instytucja przyjazna studentom, przyjazny dziekanat i przyjaciel studentów – wyłaniany w drodze głosowania elektronicznego.

W tym roku decyzją kapituły przyznana zostanie także nagroda honorowa. Otrzyma ją prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (2011), laureat nagrody „Pro Scientia et Arte” (2006), profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego (2008), rektor uczelni w latach 1990–1996, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. 

Gościem specjalnym gali Lauru Studenckiego będzie Stanisław Soyka. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.laurstudencki.us.edu.pl.

Plakat promujący galę

return to top