Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

21.11.2017 - 12:35 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 22 do 25 listopada 2017 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gościć będzie uczestników III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona zostanie zagadnieniom dotyczącym polonistyki i świata wartości. W kongresie udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego.

Cykliczne spotkania służyć mają integracji akademickich ośrodków polonistycznych (zwłaszcza katedr i zakładów dydaktyki) ze środowiskiem nauczycieli, z przedstawicielami instytucji kulturalno-oświatowych oraz twórcami kultury. Organizatorzy III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują, by w centrum uwagi jego uczestników znalazło się pojęcie edukacji polonistycznej jako wartości. Osoby biorące udział w spotkaniu wspólnie zastanawiać się będą, jakiego rodzaju działania należy podjąć, by przywrócić kształceniu polonistycznemu na wszystkich szczeblach należne mu fundamentalne znaczenie. Przedmiotem namysłu będą więc kwestie wartości i wartościowania, zarówno na poziomie polonistyki szkolnej, jak i akademickiej.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. naukowcy związani z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównwczej, prof. dr hab. Ewa Jaskółowa – kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska – pełnomocnik rektora ds. kształcenia nauczycieli, prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej, dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz doktorantki mgr Jadwiga Maksym-Kaczmarek i mgr Magdalena Paprotny.

Kongres Dydaktyki Polonistycznej został po raz pierwszy zorganizowany w 2013 roku, gospodarzem II edycji wydarzenia był Uniwersytet Śląski.

Szczegółowe informacje na temat kongresu dostępne są na stronie: www.kongresdydaktyki2017.pl.

Program wydarzenia (plik pdf)

return to top