Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe psycho-tropy”

20.12.2018 - 16:43 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

„Społeczna rola filmu” to hasło przewodnie trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Filmowe psycho-tropy”. Spotkania, organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet SWPS, stanowią okazję do przyjrzenia się tematowi filmu od strony naukowej, analizy psychologicznych aspektów procesu twórczego i odbioru dzieła, a także roli edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej obrazów filmowych. Konferencje adresowane są do szerokiego grona odbiorców:

  • pracowników naukowych różnych dyscyplin, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów,
  • nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
  • osób wykorzystujących film w edukacji, profilaktyce i terapii,
  • twórców filmowych,
  • a także pasjonatów filmu.
     

Tematyka pierwszej konferencji dotyczyła zastosowania filmu w edukacji i profilaktyce, natomiast tematem rozważań w drugiej edycji był bohater i twórca filmowy. W obu wydarzeniach udział wzięło ponad 500 osób reprezentujących różne środowiska i ośrodki z całej Polski.

Najbliższa odsłona spotkań naukowych, dotycząca społecznej roli filmu, odbędzie się 4 i 5 kwietnia 2019 roku w Katowicach. W programie przewidziano: 11 sesji tematycznych, w których zaplanowano 66 wystąpień, wykłady zaproszonych ekspertów, panele dyskusyjne z udziałem badaczy, praktyków i twórców, jak również certyfikowane warsztaty dla nauczycieli, edukatorów, szkolnych psychologów i pedagogów.

W dyskusji na temat społecznej roli filmu udział weźmie Tomasz Raczek, a debatę poprowadzi Magda Miśka-Jackowska (RMC Classic/Uniwersytet Śląski). Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, czynny udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele 20 ośrodków naukowych z całej Polski, a także reprezentanci 28 organizacji i instytucji.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 24 marca 2019 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie:: www.swps.pl.

Plakat promujący konferencję

return to top