Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Inauguracyjne spotkanie Klubu Absolwentów MBA w Katowicach

28.12.2017 - 13:34 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W czwartek 18 stycznia 2018 roku o godz. 17.30 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15) odbędzie się inauguracyjne spotkanie Klubu Absolwentów MBA. Jego członkami są osoby, które ukończyły program studiów menedżerskich Master of Business Administration (MBA), będących wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach uczestnictwa w klubie absolwenci będą podtrzymywać i rozwijać sieć kontaktów biznesowych oraz brać udział w dedykowanych im wydarzeniach.

Spotkanie inauguracyjne poprowadzi Tomasz Owczarek, psycholog i trener, jeden z wykładowców MBA, który mówić będzie na temat koncepcji Agile Leadership, czyli ewolucji przywództwa w tzw. świecie VUCA. 

Agile Leadership to koncepcja organizacji i liderów przystosowanych do działania w nowym, zmiennym środowisku. Odnosi się do „uczących się” organizacji stwarzających warunki do transferu wiedzy, zwiększonej autonomii działania oraz zaangażowania pracowników. VUCA natomiast to akronim opisujący podstawy nowoczesnego podejścia do zarządzania, łączący: zmienność (Volatility), niepewność (Uncertainty), złożoność (Complexity) oraz niejednoznaczność (Ambiguity) i oznaczający wprowadzanie zmian metod kierowania organizacjami.

Partnerami wydarzenia są Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Szczegółowe informacja oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.gfkm.pl.

return to top