Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Intensywny kurs językowo-kulturowy z elementami wiedzy o kulturze polskiej dla środowisk polonijnych

11.07.2016 - 09:49 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Projekt prowadzony przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zakłada organizację i przeprowadzenie w Cieszynie intensywnego wakacyjnego kursu językowego dla przedstawicieli środowisk polonijnych z różnych krajów, w tym przede wszystkim pochodzących z Argentyny, Białorusi, Brazylii, Gruzji, Kazachstanu, Irlandii, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Poszczególne działania pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz pogłębić wiedzę o Polsce i polskiej kulturze – w ten sposób używanie języka polskiego zostanie dodatkowo sfunkcjonalizowane, stanie się kluczem do uczestnictwa w kulturze i w codziennym życiu. W programie kursu znajdą się lektoraty z języka polskiego, seminaria tematyczne dotyczące szeroko rozumianej kultury polskiej oraz bogaty program kulturalny obejmujący m.in. wyjścia do teatrów, projekcje filmowe, spotkania z ważnymi dla rozwoju polskiej kultury osobami, a także wyjazdy edukacyjne. Uczestnicy będą mogli przełożyć uzyskaną wiedzę na aspekty praktyczne – np. wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami podczas konkursów, quizów, wieczorów tematycznych, samodzielnie napisać recenzję czy scenariusz etiudy filmowej, wyreżyserować spektakl teatralny z wykorzystaniem zaadaptowanego polskiego działa literackiego, tworzyć gazetę kursu (począwszy od pisania tekstów, poprzez skład i proces drukowania oraz dystrybucji). Podsumowaniem projektu będzie konkurs dla uczestników zatytułowany „Polska jest w nas – a my jesteśmy na całym świecie”. Prezentacja prac konkursowych (przygotowanych w języku polskim – np. hasła, slogany, teksty, zdjęcia, prace plastyczne) przewidziana jest w Internecie.

Projekt współfinansowany jest przez Senat RP.

logo Senatu RP

 

return to top