Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”

01.03.2018 - 11:06 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

1 czerwca 2018 roku rozpocznie się rekrutacja na dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”, będące nakładką na prowadzone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach regularne studia III stopnia, które adresowane są do najlepszych absolwentów uczelni z całej Polski: wydziałów humanistycznych (głównie filologii, kulturoznawstwa, nauk o sztuce, filozofii), społecznych (psychologii, socjologii, medioznawstwa), wydziałów artystycznych oraz wydziałów reprezentujących nauki biologiczne i medyczne; w tym absolwentów studiów międzywydziałowych łączących w swoich dotychczasowych projektach wyżej wymienione dziedziny i obszary.

Uczestnicy tych wyjątkowych studiów będą  realizować specjalny inter- i transdyscyplinarny program podporządkowany dwóm ścieżkom kształcenia: literaturoznawczo-kulturoznawczo-artystycznej oraz kognitywistycznej, gwarantujący nowoczesne wykształcenie pozwalające mierzyć się z różnymi wyzwaniami i rozwiązywać multidyscyplinarne problemy. Zajęcia – przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu – prowadzić będą wybitni eksperci z różnych polskich ośrodków akademickich. Na bardzo różnorodny program składają się – oferowane do wyboru – takie moduły, jak na przykład ekonomie estetyczności, zoosemantyka i biolingwistyka, eksperymenty psycho- i neurolingwistyczne, sztuczna inteligencja, humanistyka cyfrowa, laboratoria edytorskie, rozum praktyczny w popkulturze, społeczne konstruowanie rzeczywistości, krytyka gier wideo czy estetyczne, nieestetyczne i aestetyczne zjawiska we współczesnej sztuce. Ten bogaty program dopełniać będą zajęcia dostarczające wiedzy na temat procedur grantowych, umożliwiające pozyskiwanie dodatkowych środków na badania naukowe (szkolenie w zakresie poprawnego i skutecznego składania wniosków o granty indywidualne i zbiorowe wsparte zostanie, już w trakcie kierowania projektami badawczymi, pomocą merytoryczną pracowników funkcjonującego przy Wydziale Filologicznym UŚ Biura Obsługi Projektów) i szkoły letnie kształcące m.in. kompetencje „miękkie” (związane z komunikacją, umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi czy inteligencją emocjonalną, przekładające się choćby na skuteczne współdziałanie i kierowanie grupą). 

Bezcenne umiejętności praktyczne będzie można udoskonalać i sprawdzać podczas międzynarodowych kongresów i konferencji. Uczestnicy projektu otrzymają bowiem:

  • stałe, przyznane od razu na cały okres trwania studiów doktoranckich stypendium w wysokości 1400 zł/miesiąc (niezależnie od tego mogą ubiegać się o wszystkie stypendia przysługujące doktorantom Wydziału Filologicznego UŚ);
  • dodatkowy fundusz zapewniający finansowanie wyjazdów badawczych i konferencji zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w efekcie czego mogą się skoncentrować przede wszystkim na własnym naukowym rozwoju, poszerzaniu horyzontów poznawczych, zdobywaniu doświadczeń i budowaniu pozycji w świecie akademickim.

Absolwenci „Humanistyki bez granic” staną się w rezultacie bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Zatrudnienie będą mogli znaleźć nie tylko w instytucjach naukowych czy edukacyjnych, ale również między innymi w agencjach reklamowych i artystycznych, instytucjach kultury, wydawnictwach, portalach internetowych, branży public relations czy sektorze IT.

Szczegółowe informacje na temat interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Humanistyka bez granic” oraz kryteriów naboru znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego oraz na Facebooku

logo Fundusze Europejskie POWER          logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

return to top