Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

InterNanoPoland 2016

13.06.2016 - 14:57 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

14 i 15 czerwca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się InterNanoPoland 2016, największa w Polsce konferencja o tematyce nanotechnologii, nowoczesnych przedsiębiorstw i dobrych praktykach zarządzania Klastrami. Organizowana jest przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice oraz Śląskim Klastrem Nano.

Konferencja InterNanoPoland 2016 jest wyjściem naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego i naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii. Wydarzenie ma na celu zaakcentowanie znaczenia transgraniczności, innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz pokazanie Polski jako kraju na światowym poziomie w dziedzinie nanotechnologii i rozwoju przemysłu.

W programie spotkania zaplanowano: wykłady, panele dyskusyjne oraz spotkania networkingowe przeznaczone dla firm z Polski i całego świata. Konferencja organizowana jest w celu rozwinięcia polskiego innowacyjnego rynku na rynek światowy oraz na umożliwienie utworzenia nowych, potencjalnych kontaktów biznesowych.

 W komitecie naukowym konferencji są: prof. dr hab. Jacek Szade z  Instytutu Fizyki UŚ i prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Jednym z wydarzeń towarzyszących InterNanoPoland dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i biotechnologii, który odbędzie się 15 czerwca w godz. od 9.00 do 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.internanopoland.com.

Plakat promujący konferencję pt. "InterNanoPoland"

return to top