Go to main content

University of Silesia in Katowice

„Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły…” – materiał filmowy

22.03.2019 - 17:48 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Konferencja naukowo-techniczna poświęcona zagadnieniom związanym z Kanałem Śląskim i Drogą Wodną Górnej Wisły odbyła się w piątek 22 marca 2019 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Program spotkania, współorganizowanego przez Śląskie Centrum Wody UŚ, obejmował część referatową oraz panele eksperckie, a uczestnicy w interdyscyplinarnym gronie omawiali m.in. kwestie: planowanego rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce będącego szansą dla dywersyfikacji transportu, postępów w przygotowaniu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, stanu prac w zakresie opracowania koncepcji technicznej budowy Kanału Śląskiego czy uwarunkowań hydrologicznych i gospodarki wodnej dla funkcjonowania zarówno kanału, jak i drogi wodnej.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z konferencji.

 

return to top