Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Kierunek UŚ! Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

30.05.2017 - 16:23 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Uniwersytet Śląski to uczelnia prowadząca studia na dwunastu wydziałach zlokalizowanych w czterech miastach województwa śląskiego: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie. Oferta edukacyjna obejmuje kierunki z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych, a także sztuki. W roku akademickim 2017/2018 kandydaci na studia mają do wyboru 75 kierunków i 228 specjalności. Osoby o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia mogą wybrać indywidualne studia międzyobszarowe.

Studentka z książką

Uniwersytet Śląski to nie tylko bogata oferta dydaktyczna, lecz również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w działających na uczelni licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy mediach akademickich.

W ramach rozpoczynającego się procesu rekrutacji na studia Uniwersytet Śląski otworzy dla kandydatów punkt informacyjny oraz mobilny punkt rekrutacji, a także po raz pierwszy udostępni aplikację „U-kierunkuj się”.

 

IRK – logowanie od 1 czerwca

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2017/2018, która obejmuje wszystkie rodzaje studiów: pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpocznie się 1 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00. Rekrutacja podstawowa prowadzona będzie do 9 lipca do godz. 23.59.

Studenci przy komputerach Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na następujących stronach:

 

Nowości edukacyjne

Uniwersytet Śląski rozszerza ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności odpowiadające zarówno na potrzeby rynku pracy i oczekiwań pracodawców, jak i stwarzające możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Wśród nowych kierunków dostępne będą:

  • muzyka w multimediach— studia I stopnia stacjonarne,
  • edukacja kulturalna — stacjonarne oraz niestacjonarne studia II stopnia.
     

Nabór na ww. kierunki uruchomiony zostanie pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ofercie edukacyjnej znalazły się również nowe specjalności:

  • filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim — studia I stopnia stacjonarne,
  • filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu — stacjonarne oraz niestacjonarne studia II stopnia,
  • filologia, specjalność: język rosyjski w turystyce — studia I stopnia stacjonarne.

Natomiast kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe realizowany dotychczas w formie studiów licencjackich, prowadzony będzie również na poziomie studiów magisterskich uzupełniających.

Studentka czytająca książkę

Fanpage Rekrutacja UŚ

Z myślą o przyszłych studentach Uniwersytet Śląski uruchomił w 2015 roku fanpage Rekrutacja UŚ – profil na portalu społecznościowym Facebook, na którym można znaleźć bieżące informacje na temat rekrutacji oraz zadawać pytania.

 

„U-kierunkuj się” – quiz dla kandydatów na studia

Kandydaci na studia mogą skorzystać z przygotowanej aplikacji „U-kierunkuj się”. Odpowiadając na kolejne pytania quizu, otrzymają spersonalizowaną listę kierunków studiów pierwszego stopnia dopasowanych pod kątem indywidualnych zainteresowań i preferencji. Użytkownicy będą mieli również możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat każdego z wytypowanych kierunków. Aplikacja ma charakter wyłącznie poglądowy, quiz dostępny jest na stronie: www.ukierunkujsie.us.edu.pl.

 

Punkt informacyjny dla kandydatów oraz mobilny punkt rekrutacji

Mobilny punkt rekrutacji UŚ Kandydaci, którzy mają pytania związane z rekrutacją, mogą odwiedzić punkt informacyjny zlokalizowany w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój nr 10) – czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30.

Osobom mającym problem z rejestracją w systemie IRK pracownicy Działu Kształcenia oferować będą pomoc oraz otwarty dostęp do stanowisk komputerowych. Laureaci olimpiad i konkursów uzyskają natomiast informacje na temat przygotowanej specjalnie dla nich oferty VIP.

W mobilnym punkcie rekrutacji pracownicy Działu Promocji oraz Działu Kształcenia będą udzielać informacji na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz rejestracji w systemie IRK. W punkcie będzie można również zarejestrować się na studia. Mobilny punkt rekrutacji otwarty będzie w następujących terminach i lokalizacjach:

return to top