Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Kolejna edycja akcji „Szkoła pod Baobabem”

14.01.2016 - 13:10 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Na początku 2016 roku dwudziestoosobowa grupa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie brała udział w wyprawie na wyspę Wasini i do Amboselido (Kenia), będącej zwieńczeniem kolejnej edycji akcji charytatywnej „Szkoła pod Baobabem”, której inicjatorką była dr Anna Watoła z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Przedsięwzięcie ma na celu niesienie pomocy dzieciom z biednych rejonów Kenii poprzez tworzenie im warunków edukacyjnych. W ramach akcji przekazano szkołom na wyspie Wasini i w Amboselido przybory szkolne, ubrania dla najmłodszych dzieci, podstawowe artykuły spożywcze, środki czystości oraz narzędzia budowlane, a także dwa laptopy z edukacyjnymi programami komputerowymi i dający możliwość bezpieczniejszego przemieszczania się po niebezpiecznych terenach rower.

Podczas pobytu na wyspie Wasini kontynuowano prace w ramach projektu budowy szkoły. Natomiast w wiosce Amboseli przeprowadzono renowację uruchomionej dwa lata temu instalacji paneli fotowoltaicznych oraz zamontowano nowy akumulator. Jednym z punktów programu było seminarium naukowo-dydaktyczne, w którym udział wzięli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, pracujący w szkole w Amboseli nauczyciele, a także za pomocą połączenia online pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Kenyatta University.

                       

return to top