Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Kolejna edycja Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Historycznych

30.05.2016 - 12:14 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Trwa nabór do kolejnej edycji Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Historycznych, które rozpoczną się we wrześniu 2016 roku i są adresowane do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne to szansa, by w najkrótszym czasie uzyskać uprawnienie do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół. Zajęcia odbywają się w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) raz w tygodniu (w piątki). Plan zajęć uwzględnia przerwę podczas ferii świątecznych i zimowych.

Szczegółowe informacje na temat kierunku znajdują się na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/node/23. Bliższych informacji udziela sekretariat studiów (tel. 32 359 13 14) lub kierownik studiów: dr hab. Lech Krzyżanowski (e-mail: lech.krzyzanowski@us.edu.pl).

plakat promujący Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne

return to top