Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Komunikat w sprawie zwolnienia studentów z zajęć akademickich

25.04.2018 - 11:45 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Informujemy, że w związku z organizacją 14. Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego studenci uczestniczący w wydarzeniu 25 i 26 kwietnia mogą być zwolnieni z zajęć dydaktycznych na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki UŚ.

Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia studentów z zajęć dydaktycznych:

return to top