Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych

08.05.2017 - 13:01 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

8  maja 2017 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła się dwudniowa Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której udział bierze prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

W programie wydarzenia zaplanowano rozmowy m.in. na temat sprawozdania z konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”, prezentacji programu projektowanie gier i przestrzeni wizualnej, idei, treści i rozwoju kierunków artystycznych prowadzonych na wydziałach artystycznych i artystyczno-pedagogicznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Program wydarzenia (pdf)

return to top