Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Konferencja naukowa pt. „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania”

21.04.2017 - 14:53 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W czwartek 27 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania” organizowana przez Zakład Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie poświęcone zostanie zmianom dokonującym się w obszarze „starych” i „nowych” (analogowych i cyfrowych) mediów oraz modelom funkcjonowania ich użytkowników. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z najnowszymi trendami w obszarze mediów, technologii, komunikacji i stylu życia. Konferencja kierowana jest do teoretyków, badaczy współczesnej kultury, medioznawców, komunikologów, antropologów mediów, jak również praktyków z branży nowomedialnej (IT, social media, marketingu, reklamy).

Wśród poruszanych tematów znajdą się kwestie dotyczące m.in.:

 • wirtualnej rzeczywistości,
 • aplikacji mobilnych,
 • nowoczesnych gadżetów i technologii,
 • dronów, robotów, cyborgów,
 • social mediów,
 • strategii komunikacyjnych w nowych mediach,
 • stanu języka w przekazach medialnych,
 • zmian w mediach analogowych.

   

Program konferencji dostępny jest na stronie Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

Plakat konferencji z datą, tytułem oraz obrazkiem białego dzwonka

return to top