Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja naukowa pt. „Polsko-łużycko-niemieckie kontakty kulturalne”

04.10.2016 - 12:00 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 7 do 8 października 2016 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Polsko-łużycko-niemieckie kontakty kulturalne”, której organizatorami są: Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Germańskiej, Zakład Literatur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka oraz Biblioteka Śląska w Katowicach.

Konferencja stanowi nawiązanie do długoletniej, sięgającej lat 30. XX wieku tradycji zainteresowania Łużycami oraz piśmiennictwem łużyckim na Śląsku i jest kontynuacją sympozjów odbywających się w latach 1996–2011. Tematyka tegorocznego spotkania, z uwagi na przypadającą w 2016 roku setną rocznicę urodzin oraz dziesiątą rocznicę śmierci serbołużyckiego prozaika Jurija Brězana, skoncentrowana zostanie na jego dorobku literackim oraz życiu , a także twórczości jego polskich i niemieckich przyjaciół. Celem konferencji ma być także przyjrzenie się współczesnej percepcji literatury serbołużyckiej w Niemczech i w Polsce oraz skali przemian w relacjach polsko-łużycko-niemieckich we współczesnej kulturze.

Program konferencji (plik pdf)

return to top