Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia…”

20.03.2017 - 14:36 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w godz. od 9.00 do 17.30 odbywać się będzie studencka konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia w ujęciu prawnym i praktycznym”, której organizatorami są Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego.

Przedsięwzięcie nawiązuje do projektu „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne” oraz do zeszłorocznej konferencji pt. „System ratownictwa i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych”. Tegoroczne spotkanie koncentrować się będzie na cywilnym ratownictwie medycznym, transplantologii, dawstwie (organów, krwi, szpiku), udziale służb mundurowych w działaniach zespołów ratownictwa medycznego, a także na problematyce związanej z funkcjonowaniem numeru alarmowego 112. Celem konferencji jest kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożeń oraz upowszechnienie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wydarzenie stanie się również okazją do ponownego przeprowadzenia akcji krwiodawstwa. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: Aleksandra Wentkowska – pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele Policji, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, służb ratowniczych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Program studenckiej konferencji naukowej (pdf) 

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Plakat promujący konferencję pt. "System ratownictwa medycznego, dawstwa i transplantologii zawierający najważniejsze szczegóły dot. wydarzenia

return to top