Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja „Program dla Śląska – dotychczasowe osiągnięcia”

18.09.2018 - 14:31 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Program dla Śląska oraz jego dotychczasowe rezultaty będą przedmiotem konferencji, która odbędzie się 19 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Spotkanie organizowane we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju stanie się okazją do zaprezentowania stanu realizacji projektu strategicznego oraz przedstawienia informacji na temat nowych przedsięwzięć.

Podczas konferencji omówione zostaną kluczowe działania, w tym między innymi: temat wsparcia działalności badawczo-rozwojowej na Śląsku, zagadnienie poprawy stanu jakości środowiska, jak również kwestie związane ze wsparciem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dużych inwestycji czy stymulowania rozwoju gospodarczego.

Spotkanie otworzy przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego. W programie przewidziano również wystąpienia: ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, ministra sportu i turystyki Witolda Bańki oraz przedstawicieli Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury, a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele szkół wyższych w regionie. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział wezmą JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka.

Program dla Śląska to jeden z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), którego celem jest wzmocnienie i wykorzystanie istniejących w regionie potencjałów rozwojowych oraz – w perspektywie długoterminowej – doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu. Kluczowymi zagadnieniami w tym zakresie są: wzrost innowacyjności, przedsiębiorczość, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, infrastruktura, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych miast. Projekt zakłada inwestycje, których wartość wyniesie ok. 40 mld zł. Szczegółowe dane na temat Programu dla Śląska dostępne są na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.miir.gov.pl.

return to top