Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polish
  • English
  • Français

Konferencja pt. „Dokumentacja przedstawień – między rejestracją a kreacją”

18.04.2018 - 16:37 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ oraz Wydział Teatru Tańca (z siedzibą w Bytomiu) Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie organizują interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Dokumentacja przedstawień – między rejestracją a kreacją”, która odbywać się będzie 19 i 20 kwietnia 2018 r. w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Spotkanie zostanie koncentrowane na zagadnieniach związanych ze złożonym statusem zapisów przedstawień. Refleksji poddane zostaną relacje i związki zachodzące pomiędzy przedstawieniami o charakterze artystycznym i społecznym (rytualnym, sportowym, politycznym itp.), ich materialnymi śladami a budowanymi w oparciu o nie krytycznymi, propagandowymi, naukowymi i artystycznymi narracjami. Uczestniczy spotkania mówić będą m.in. o różnorodności form dokumentowania oraz strategiach pracy z pozostałościami po przedstawieniach.

Kluczowa z perspektywy badaczy widowisk i performansów wydaje się zarówno problematyka rejestrowania oraz archiwizowania śladów przedstawień, jak i technik wykorzystywania dokumentów w procesie ich „ożywiania” i nadawania im znaczeń. Intrygująca wydaje się tym samym kondycja dokumentów traktowanych wyłącznie jako świadectwa oraz jako samodzielne wypowiedzi artystyczne, a także proces kreowania i mitologizowania obrazu przedstawień (również tych, które de facto nie zaistniały) w dokumentacyjnym zapisie. Wątki związane z kreacją i manipulacją w procesie dokumentowania, opracowywania, archiwizowania oraz „czytania” zapisów widowisk i performansów wzbogacone zostaną refleksją dotyczącą etyki dokumentalisty/archiwisty/badacza.

Program konferencji (pdf, 1,54 MB)

return to top