Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Konferencja pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”

29.06.2017 - 16:05 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

16 i 17 listopada 2017 roku w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbędzie się konferencja Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”, która dotyczyć będzie problematyki przedmiotu i zakresu badań oraz wyzwań stojących przed politykami publicznymi.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane z polityką: społeczną, gospodarczą, rynku pracy, rozwoju społeczeństwa wiedzy, bezpieczeństwa, a także spraw wewnętrznych i zagranicznych. Konferencja dotyczyć będzie również: zachowań politycznych, dziennikarstwa, komunikacji społecznej, komunikowania i systemów medialnych, stosunków międzynarodowych, systemów politycznych oraz teorii polityki i myśli politycznej. Naukowcy, którzy wezmą udział w spotkaniu, podejmą się m.in. dokonania oceny efektów działań realizowanych w ramach konkretnych polityk sektorowych, a także analizy merytorycznej i metodologicznej związanej z planowaniem i projektowaniem przedsięwzięć rozwojowych w różnych skalach terytorialnych.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 30 września drogą elektroniczną na adres e-mail: polityka-spoleczna@us.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.inpidz.us.edu.pl.

Zaproszenie na konferencję (plik pdf)

Formularz zgłoszeniowy (plik pdf)

return to top