Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konferencja „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich…”

13.03.2018 - 15:36 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego – Studium Pracy Socjalnej wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego organizują ogólnopolską konferencję naukową pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – nowe perspektywy dla środowiskowej pracy socjalnej”. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2018 roku w Wojkowicach.

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Polsce i w Europie. Poszczególne bloki tematyczne dotyczyć będą następujących zagadnień:

  • innowacje społeczne w rewitalizacji,
  • doświadczenia rewitalizacji w Polsce i Europie,
  • dialog i partycypacja w projektach rewitalizacji,
  • rola organizacji pozarządowych w procesie rewitalizacji,
  • kulturowe uwarunkowania rewitalizacji.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele nauki, samorządów lokalnych, kół naukowych oraz studenci.

Szczegółowe informacje [pdf, 225 kB]

→  Karta zgłoszeniowa [doc, 133 kB] 

 

 

return to top