Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencje „SMYS & YRISM 2017”

26.05.2017 - 16:53 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 16 do 18 listopada 2017 roku w Szczyrku obywać się będą, zorganizowane przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz International Association of Multilingualism, równolegle dwie konferencje naukowe: „3rd Silesian Meeting of Young Scholars” („SMYS”) oraz „2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism” („YRISM”). Nadrzędnym celem tych spotkań jest promowanie badań młodych naukowców oraz wymiana poglądów z bardziej doświadczonymi naukowcami.

„SMYS & YRISM” adresowane jest przede wszystkim do doktorantów, młodych pracowników naukowych oraz studentów rozważających podjęcie pracy naukowej. Konferencja „SMYS” skupia się głównie na badaniach dotyczących językoznawstwa i wszystkich jego dziedzin, językoznawstwa stosowanego, psycholingwistyki, wielojęzyczności, translatoryki oraz glottodydaktyki. Konferencja „YRISM” koncentruje się na tematyce wielojęzyczności analizowanej pod kątem różnych perspektyw (poznawczej, językowej, socjolingwistycznej czy edukacyjnej) i będzie zorganizowana w formie sesji plakatowych.

Wydarzeniem towarzyszącym „SMYS & YRISM 2017” będą warsztaty z zakresu edycji tekstu i prezentacji naukowej, które poprowadzą: prof. Anthony Barker, prof. Jean-Marc Dewaele, prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, dr Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. dr hab. Mirosław Pawlak, dr hab. Adam Wojtaszek.

Chęć udziału w konferencjach należy przesłać do 30 czerwca drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: smys.yrism.2017@gmail.com. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.smys.yrism.us.edu.pl oraz na Facebooku.

Plakat promujący konferencje „SMYS & YRISM 2017” zawierający tytuł wydarzenia i listę organizatorów

 

return to top