Go to main content

University of Silesia in Katowice

Kongres pn. „Impact mobility rEVolution’18!” w Katowicach

11.08.2018 - 09:48 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

12 i 13 września 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowy kongres pn. „Impact mobility rEVolution’18!” poświęcony kształtowaniu inteligentnej mobilności. Uniwersytet Śląski jest partnerem wydarzenia. Spotkania adresowane są do osób, które chcą od praktyków dowiedzieć się, w jaki sposób inteligentna mobilność zrewolucjonizuje życie ludzi na świecie. Uczestnicy kongresu będą mówić m.in. na temat: projektowania wspomaganego komputerowo, e-mobilności i elektrycznych pojazdów, mobilności miejskiej czy nowych systemów transportowych.

Program wydarzenia obejmuje spotkania z inwestorami oraz przedstawicielami nauki, biznesu i administracji, rozmowy ze specjalistami reprezentującymi wiele dziedzin, a także wystąpienia ponad 150 ekspertów. Jednym z prelegentów będzie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Konferencji towarzyszyć będą takie wydarzenia, jak:

  • Challanger Arena – przestrzeń zaaranżowana na potrzeby wystąpień start-upów i firm prezentujących swoje produkty w strefie EXPO,
  • Workshop Stage – miejsce, w którym partnerzy wydarzenia organizować będą warsztaty tematyczne,
  • Impact Link – przeznaczony na spotkania inwestorów z twórcami start-upów,
  • EduHackaton – ekspercka sesja kreatywna z udziałem przedstawicieli biznesu z branży automotive, start-upów mobility, instytucji administracyjnych oraz środowiska akademickiego,
  • Business Buster – który umożliwi każdemu uczestnikowi kongresu konsultowanie swoich rozwiązań z ekspertami,
  • S4E – sesja pitchingowa odbywająca, podczas której kilka wyselekcjonowanych start-upów przeprowadzi kilkuminutową prezentację swojego projektu przed jury oraz zgromadzoną publicznością. Po zakończeniu sesji i naradzie jury wybrany zostanie zwycięski start-up,
  • Roundtables – zamknięte spotkania eksperckie mające na celu znalezienie korzystnych rozwiązań wybranych problemów,
  • B2n Zone – strefa adresowana partnerom komercyjnym, w której odbywać się będą spotkania „jeden na jeden”.
     

Szczegółowe informacje na temat kongresu dostępne są na stronie: www.impactcee.com.

Zaproszenie (pdf, 208 kB)
 

Plakat reklamujący wydarzenie

return to top