Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konkurs fotograficzny „Sfotografuj fizykę”

04.05.2017 - 11:43 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, Fundacja EDU-RES oraz Urząd Miasta Chorzów są organizatorami konkursu fotograficznego „Sfotografuj fizykę” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest popularyzacja nauk przyrodniczych wśród młodzieży. Zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie powinni wykonać zdjęcia przedstawiające wybrane zjawiska fizyczne zaobserwowane w przyrodzie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.smcebi.us.edu.pl. Wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych prac odbędzie się 1 czerwca 2017 roku w ŚMCEBI.
 

Plakat konkursu "Sfotografuj fizykę"

return to top