Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konkurs na esej nt. „Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?”

20.03.2018 - 13:21 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W ramach programu „50 inicjatyw studenckich” Małgorzata Grzonka i Ewelina Zygan – studentki Wydziału Filologicznego UŚ zorganizowały konkurs na napisanie kilkustronicowego eseju nt. „Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?”. Konkurs adresowany jest do studentów polskich uczelni i ma na celu przede wszystkim zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny, kształtowanie współpracy międzyuczelnianej, a także ukazanie możliwości, jakie dają studia. Teksty należy przesyłać do 10 kwietnia 2018 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.esej.us@gmail.com.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięski artykuł ukaże się w czerwcowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”. Zespół oceniający będzie składał się z pracowników Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, przedstawicieli uniwersyteckich mediów, a także członków Koła Kultury Języka Polskiego UŚ oraz Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców.

Regulamin konkursu (pdf, 357,92 kB)

Plakat w barwach niebiesko-biało-szarych z czerwonymi napisami, zawierający logo organizatorów, grafikę kałamarza i ptasiego pióra

return to top