Go to main content

University of Silesia in Katowice

Konkurs o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

10.06.2016 - 11:44 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje konkurs o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem projektu jest zachęcenie studentów i doktorantów do pogłębiania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały:

  • stopień naukowy doktora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu,
  • tytuł zawodowy magistra lub licencjata na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

 

Prace oceniane będą pod względem poziomu merytorycznego. Uwzględnione zostaną: oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł, pracy magisterskiej – 5 000 zł, a licencjackiej – 3 000 zł oraz bezpłatny staż w spółce akcyjnej  Giełda Papierów Wartościowych. Zgłoszenia konkursowe nadsyłać można do 30 czerwca 2016 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.gpw.pl.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę doktorską (dokument pdf)

Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką (dokument pdf)

return to top