Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

„Korpusy diachroniczne polszczyzny” – platforma poświęcona humanistyce cyfrowej

13.11.2017 - 18:16 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Cyfryzacja już dawno wkroczyła do nauki, dosięgając również fiszek XVI-wiecznych utworów znajdujących się w pracowniach leksykograficznych. Nie trzeba być entuzjastą takiej formy obcowania z tekstami dawnymi, by przyznać, że digitalizacja ułatwia do nich dostęp i usprawnia pracę nad nimi. Podczas zorganizowanego 24 i 25 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach seminarium pt. „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny” z inicjatywy Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ narodził się pomysł stworzenia platformy przeznaczonej do szerzenia informacji o istniejących korpusach i przekazywania wiadomości na temat toczących się prac nad nowymi korpusami. Dzięki działaniom zespołu językoznawców pracujących pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Magdaleny Pastuch została stworzona platforma, która umożliwia popularyzowanie dokonań humanistyki cyfrowej i daje możliwość podejmowania dyskusji na tematy związane z nurtem badań lingwistyki korpusowej.

Platforma dostępna jest pod adresem: http://korpusydiachroniczne.pl/domowa/. Zarejestrowani na stronie użytkownicy nie tylko mogą przeglądać pojawiające się na niej informacje, ale także uczestniczyć w aktualnie toczących się na forum dyskusjach oraz tworzyć nowe wątki rozmów.

laptop, otwarty zeszyt, na którym leży długopis i dwa napisy: "korpusy diachroniczne polszczyzny" oraz "forum dyskusyjne"

return to top