Go to main content

University of Silesia in Katowice

Ks. prof. Jerzy Szymik laureatem Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

22.11.2017 - 12:12 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Obradująca 12 września 2017 roku w Białymstoku pod przewodnictwem JE ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki Kapituła XXIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego przyznała tegoroczną nagrodę ks. prof. zw. dr. hab. Jerzemu Szymikowi – pracownikowi Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ, członkowi watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (od 2004 roku), autorowi przeszło 50 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych. Jego badania koncentrują się na problematyce chrystologii integralnej, topiki teologicznej i interdyscyplinarnych badań pogranicza teologiczno-kulturowego, metodologii teologii i metateologii, a w ostatnich latach recepcji teologii i nauczania Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć można m.in. dialog Kościoła i świata, wiary i kultury, teologii i sztuki we współczesnym kontekście cywilizacyjnym. Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik wypracował oryginalne na skalę polskiej teologii współczesnej interdyscyplinarne połączenie teologicznych diagnoz i recept dotyczących współczesnej kultury i cywilizacji. Najbardziej charakterystycznym rysem jego refleksji chrystologicznej jest paradygmat inkarnacji.

Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. Jej celem jest pogłębianie i upowszechnianie, czym w wymiarze chrześcijańskim jest literatura. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Gala wręczenia nagrody odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 r. o godz.17.00 w Książnicy Podlaskiej.


Napisali o tym:

return to top