Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Kształcimy dyplomatów. Trwa nabór do Akademii Dyplomacji

29.09.2016 - 09:59 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Trwa rekrutacja do Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. Spotkania prowadzone są przez ekspertów i wybitnych specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.

Program obejmuje między innymi: protokół dyplomatyczny i etykietę menadżera, warsztaty z zakresu sztuki komunikowania, warsztaty międzynarodowe, kulturowe obrazy świata.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie trzeciego roku studiów. Spotkania trwają dwa semestry. Koszt uczestnictwa wynosi 1400zł przy wpłacie całości, 1600 zł przy wpłacie w dwóch ratach.

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Dyplomacji można znaleźć na stronie: www.akademiadyplomacji.us.edu.pl.

Wspólne zdjęcie absolwentów Akademii Dyplomacji 2015/2016

return to top