Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Laboratorium Badań Enzymologicznych

22.06.2018 - 11:57 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Na Wydzile Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) zostało otwarte Laboratorium Badań Enzymologicznych. W pracowni wykonywane są m.in.:

  • pomiary biomarkerów zagrożenia środowiskowego,
  • analizy ekotoksyczności ogólnej wód, ścieków, osadów i gleb,
  • badania uszkodzeń DNA testem kometowym,
  • pomiary wartości kalorycznej materiału biologicznego.
     

Szczegółowe informacje na temat działania laboratorium można uzyskać drogą elektroniczną – e-mail: lbe@us.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 32 359 17 80. Opiekunami pracowni są pracwonicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ: dr Andrzej Kędziorski oraz dr hab. Anna Kafel z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii.

Folder informacyjny (pdf, 1,19 MB)
 

Folder informacyjny

return to top