Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Winners of MINIATURA 4 call for proposals

01.12.2020 - 17:25 update 02.12.2020 - 11:31
Editors: AJS

MINIATURA 4 is a call for proposals of the National Science Centre for scientific activities intended to prepare future research projects. Under this initiative you can apply for the following types of activities: preliminary/pilot studies, library and archive searches, fellowships, research visits, and/or consultations.

The new ranking list of applications that received funding in this call for proposals was announced on Friday, 27 November.  Among them are 10 projects carried out by scientists from the University of Silesia, and the total amount of obtained funding is PLN 311.174.

Winners of call for proposals:

 • Faculty of Science and Technology
  • Dr Agata Szłapa-Kula – preliminary/pilot studies: „Zjawisko fotoindukowanego wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu w nowych pochodnych 1H-imidazo[4,5-f][1,10]fenantroliny”; awarded funds – PLN 49,998;
  • Dr Adrian Barylski – preliminary/pilot studies: „Kształtowanie struktury i właściwości stopu magnezu WE43 z metalami ziem rzadkich w procesie głębokiej obróbki kriogenicznej w połączeniu z obróbką cieplną”, awarded funds – PLN 35,970;
  • Prof. Aneta Słodek – preliminary/pilot studies: „Symetryczne pochodne N-etylo/N-decylofenotiazyny połączone mostkiem acetylenowym z motywami karbazylowymi zawierającymi łańcuchy alkilowe o różnej długości – synteza i właściwości fotofizyczne”, awarded funds – PLN 49,500;
  • Dr Eng. Anna Szeremeta – fellowship: „Określenie właściwości elektrycznych kompozytów o niskiej stratności elektrycznej – wytworzonych z wybranych ferroelektrycznych proszków ceramicznych i żywicy epoksydowej”, awarded funds – PLN 26,876;
 • Faculty of Natural Sciences
  • Dr Katarzyna Pukowiec-Kurda – preliminary/pilot studies: „Główne kierunki zmian krajobrazu w poprzemysłowych obszarach zurbanizowanych”, awarded funds – PLN 9,931;
  • Dr Artur Taszakowski – preliminary/pilot studies: „Badania porównawcze labialnych i czułkowych narządów sensorycznych u przedstawicieli rodziny tasznikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Miridae); awarded funds – PLN 25,575;
  • Dr Jacek Francikowski – badania wstępne/pilotażowe: „systemu serotoninergicznego w uczeniu i pamięci przestrzennej  u świerszcza domowego (Acheta domesticus)”, awarded funds – PLN 46,255;
 • Faculty of Humanities
  • Dr Adam Pisarek – preliminary/pilot studies: „Obserwatorzy i opiekuni? Style poznawania i przekształcania przyrody na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w czasach kryzysu klimatycznego”, awarded funds – PLN 10,305;
 • Faculty of Social Sciences
  • Dr Rafał Ciekiera – library and archive search: „Analiza ksiąg wotywnych jako materiału źródłowego do badań społecznych”, awarded funds – PLN 8,364;
  • Dr Marcin Moroń – preliminary/pilot studies: „Regulacja emocjonalna a agresja relacyjna w parach romantycznych: Badanie z pomiarem podłużnym w planie diadycznym”, awarded funds – PLN 48,400.

The ranking lists are available on the website of the National Science Centre: https://ncn.gov.pl/?language=en.

Pipeta i próbówki

Fot. unslash.com

return to top