Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Laureaci konkursu ministra środowiska – Nagrody „GEOLOGIA 2018”

17.12.2018 - 12:26 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

11 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień w konkursie ministra środowiska – Nagroda „GEOLOGIA 2018”, którego celem jest promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy z zakresu geologii. Wyróżnienia przyznane zostały w czterech kategoriach: 

  • przemysł, innowacje,
  • dorobek, fundamentalne odkrycie,
  • młodzi,
  • oraz popularyzacja geologii i geośrodowiska.
     

Prof. dr hab. Łukasz Karwowski z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego oraz mgr Dawid Surmik, doktorant z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, otrzymali wyróżnienia w kategorii dorobek, fundamentalne odkrycie – wynikające z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej. W konkursie doceniony został także absolwent WNoZ UŚ – w kategorii młodzi wyróżnienie otrzymał mgr Krzysztof Brom. Laureaci odebrali nagrody z rąk wiceministra środowiska prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz lista laureatów dostępne są na stronie: www.gov.pl.

return to top