Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Laureaci studenckich nagród środowiskowych

23.03.2018 - 12:03 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

22 marca 2018 roku w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyła się XI gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki. Nagrody przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego od 2007 roku są wyrazem podziękowania dla ludzi, organizacji oraz instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej.

Laury Studenckie wręczone zostały w następujących kategoriach: przyjaciel studenta, przyjazny dziekanat, promotor kultury studenckiej, organizacja przyjazna studentom, studenckie wydarzenie roku oraz nagroda honorowa. Laureatom zostały wręczone statuetki kurosa – miniaturowe wersje pomnika studenta przygotowanego według projektu prof. Jerzego Fobera i prof. Andrzej Szareka, który stoi na deptaku przy rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Decyzją kapituły nagrodę honorową otrzymał mgr Tomasz Tokarski – student bezpieczeństwa narodowego i doktorant prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Laureat, który od początku studiów aktywnie działa na rzecz studentów, włącza się również w prace nad projektem ustawy 2.0. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentując studentów przed organami władzy publicznej i współpracując z samorządami studenckimi w całym kraju.
 

Mgr Tomasz Tokarski reprezentujący Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z pzedstawicielką Samorządu Studenckiego UŚ
Mgr Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał nagrodę honorową
Fot. Grzegorz Adamek
 

W tegorocznej edycji Lauru Studenckiego nagrodę w kategorii przyjaciel studenta otrzymała dr Marta Chmielewska z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego za wyróżniającą prostudencką postawę, życzliwość, profesjonalizm oraz wyjątkowe zaangażowanie w życie akademickie uczelni.
 

Dr Marta Chmielewska przemawia podczas gali
Laureatką nagrody w kategorii przyjaciel studenta została dr Marta Chmielewska z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ
Fot. Grzegorz Adamek

W kategorii promotor kultury studenckiej nagrodę przyznano Muzeum Śląskiemu. Instytucja została doceniona za podejmowanie działań wspierających kulturę regionalną, a także wychodzenie naprzeciw propozycjom i inicjatywom zgłaszanym przez społeczność akademicką uczelni.

Organizacją przyjazną studentom została Fundacja DKMS – wyróżniona za przygotowywanie akcji rejestracyjnych potencjalnych dawców szpiku, edukowanie w zakresie chorób krwi oraz promowanie wolontariatu i staży wśród studentów.

W kategorii przyjazny dziekanat już po raz drugi wyróżnieni zostali pracownicy dziekanatu Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych za wychodzenie naprzeciw potrzebom studentów, wspieranie ich w kwestiach formalnych, a także otwartość na wszelkie propozycje i inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania dziekanatu.

Zwycięzcami w kategorii studenckie wydarzenie roku zostali Damian Kapusta i Marcin Kapusta za organizację studenckich wyjazdów pod marką TRIP, konsolidujących społeczność studencką i integrujących samorządność studencką w Polsce.
 

Laureaci i organizatorzy Lauru Studenckiego
Laureaci oraz organizatorzy Lauru Studenckiego
Fot. Grzegorz Adamek
 

Podczas gali XI edycji Lauru Studenckiego wręczono również nagrodę w konkursie „Innowacyjne Myślenie – nagroda im. Alberta Janoty” studentowi Uniwersytetu Śląskiego wyróżniającemu się innowacyjnym myśleniem, kreatywnością i zaangażowaniem społecznym. Laureatem wyróżnienia został Piotr Miśta studiujący teologię i historię w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Galę uświetnił występ Kuby Badacha z zespołem.

return to top