Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

List otwarty środowiska naukowego w sprawie Puszczy Białowieskiej

11.04.2016 - 14:19 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Przedstawiciele świata nauki wyrażają sprzeciw wobec decyzji ministra środowiska zatwierdzającej plany zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej oraz działań zawartych w Programie dla Puszczy Białowieskiej opracowanym przez ministra środowiska i dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce przyrodniczym obiektem światowego dziedzictwa UNESCO i najlepiej zachowanym kompleksem leśnym na Niżu Europejskim, który powstał i ukształtował się pod wpływem naturalnych procesów i niewielkiego, w porównaniu z innymi lasami europejskimi, wpływu człowieka.

Plany zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej w celu ograniczenia gradacji kornika drukarza są ingerencją w naturalne procesy w niej zachodzące i mogą doprowadzić do bezpowrotnego przekształcenia znacznej części puszczy w las gospodarczy oraz utraty naturalnego charakteru jej przyrodniczo najcenniejszych fragmentów, a w konsekwencji statusu obiektu światowego dziedzictwa.

List otwarty w tej sprawie wystosowało 25 naukowców, ekspertów m.in. w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jednym z sygnatariuszy jest prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Poniżej udostępniamy treść listu. 

  List otwarty środowiska naukowego w sprawie Puszczy Białowieskiej (dokument pdf) 
 


Fot. Nemo5576 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

return to top