Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Listy osób zakwalifikowanych na studia w roku akademickim 2016/2017

06.07.2016 - 09:55 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W serwisie internetowym Uniwersytetu Śląskiego na bieżąco zamieszczane są listy osób zakwalifikowanych na studia w roku akademickim 2016/2017.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia publikowane są systematycznie w miarę zakończenia prac poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Przy ogłoszonych listach zostaną podane miejsca oraz terminy składania dokumentów wymaganych na studia. Również w systemie IRK na koncie zakwalifikowanego do przyjęcia kandydata pojawia się informacja o miejscu i terminie wpisu na studia i złożenia dokumentów. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie kandydata na studia jest pisemna decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej odbierana przy składaniu dokumentów.

Informacje na temat statusów, które kandydaci otrzymują w systemie IRK dostępne są na stronie: kandydat.us.edu.pl.

 

return to top