Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Materiały ze spotkania dot. strategii UŚ w kontekście tzw. ustawy 2.0

07.08.2018 - 15:32 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

5 i 6 lipca 2018 roku w Ustroniu odbyło się spotkanie poświęcone strategii Uniwersytetu Śląskiego w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zorganizowane pod auspicjami JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Uczestniczyli w nim członkowie władz rektorskich oraz dziekańskich, przewodniczący komisji senackich, reprezentanci związków zawodowych oraz przedstawiciele rektorskiego Zespołu ds. wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0).

Dyskusja koncentrowała się wokół sześciu podstawowych zagadnień: badań naukowych, kształcenia, zarządzania finansami, struktury uczelni, administracji uczelnianej, mobilności akademickiej oraz współpracy międzynarodowej i krajowej.

Najważniejsze wnioski ze spotkania zostały zaprezentowane w raporcie dostępnym dla członków społeczności akademickiej UŚ (dokument oraz załączniki można pobrać, wpisując na stronie logowania nazwę użytkownika i hasło takie same jak do systemu USOSweb):

 

Przedstawione w prezentowanym dokumencie koncepcje stanowią tylko punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości uczelni. Zgodnie z zapowiedziami JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prace rozpoczną się jesienią. Będą one prowadzone najpierw w ramach roboczych zespołów w formule think tank, które szczegółowo przeanalizują zarówno zaproponowane już rozwiązania, jak i kwestie, które dotąd nie były dyskutowane – m.in. polityka kadrowa i promocja uczelni. W dalszej kolejności odbędzie się szersza debata w formie otwartych spotkań ze społecznością akademicką na wydziałach. Będą one transmitowanie przez Telewizję Internetową UŚ.

Powstaje również serwis internetowy poświęcony planowanym zmianom, w którym zamieszczane będą dyskutowane materiały – www.strategia.us.edu.pl. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą przesyłać swoje pomysły i uwagi krytyczne drogą elektroniczną na adres e-mail: strategia@us.edu.pl.

O postępach w pracach nad wdrożeniem tzw. ustawy 2.0 w Uniwersytecie Śląskim, a w szczególności nowym Statutem UŚ, członkowie społeczności akademickiej będą informowani na bieżąco.

return to top