Go to main content

University of Silesia in Katowice

Młodzi naukowcy otrzymają stypendia z NCN. Wyniki szóstej edycji konkursu Etiuda

20.07.2018 - 12:47 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło szóstą edycję konkursu Etiuda, w której o finansowanie badań ubiegało się 355 młodych naukowców. Stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł otrzyma 147 doktorantów.

Etiuda to konkurs skierowany do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej. Osoby przygotowujące rozprawę doktorską mogą uzyskać stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym, a na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie.

O przyznanie środków na badania ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, najwięcej wniosków złożono w naukach ścisłych i technicznych. Z Uniwersytetu Śląskiego do finansowania zakwalifikowały się następujące projekty:

  • z Wydziału Nauk o Ziemi – „Kształtowanie układów przestrzennych i urbanistycznych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski”, mgr Weronika Dragan, przyznane dofinansowanie: 78 176 zł,
  • z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – „Rozwój zarodkowy narządu lemieszowo-nosowego i struktur towarzyszących u różnych gatunków gadów łuskonośnych (Squamata)”, mgr Paweł Andrzej Kaczmarek, przyznane dofinansowanie: 111 592 zł,
  • z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii – „NCN-cyklometalujące ligandy pirenowe oraz ligandy tridentne w syntezie mono- i binuklearnych związków kompleksowych”, mgr inż. Dawid Mariusz Zych, przyznane dofinansowanie: 109 352 zł.

 

Szczegółowe informacje oraz lista laureatów konkursu dostępne są na stronach Narodowego Centrum Nauki.
 

return to top