Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

MNiSW wesprze polskie czasopisma naukowe

29.03.2019 - 18:23 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Wydawcy polskich czasopism naukowych, które nie zostały ujęte w międzynarodowych bazach periodyków o największym zasięgu, a publikują artykuły naukowe na wysokim poziomie, otrzymają pomoc w ramach nowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 27 marca 2019 roku ogłoszone zostały wyniki pierwszego konkursu przeprowadzonego w ramach projektu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Dotacją objętych zostanie 500 wydawnictw, a fundusze mają być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk edytorskich i wydawniczych umożliwiających wejście tych periodyków do międzynarodowego obiegu naukowego.

Pisma objęte ministerialnym programem zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Publikowane w nich artykuły będą brane pod uwagę przy ewaluacji działalności naukowej.

Na liście zakwalifikowanych periodyków znalazło się 12 czasopism naukowych ukazujących się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 • „Forum Lingwistyczne”,
 • „International Journal of Research in E-learning”,
 • „Logopedia Silesiana”,
 • „Narracje o Zagładzie”,
 • „Neophilologica”,
 • „Postscriptum Polonistyczne”,
 • „Romanica Silesiana”,
 • „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”,
 • „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”,
 • „Średniowiecze Polskie i Powszechne”,
 • „Theory and Practice of Second Language Acquisition”,
 • „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”.

 

Finansowanie otrzyma także czasopismo „Political Preferences” wydawane przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” dostępna jest na stronie: www.gov.pl.

return to top