Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Nabór do 3. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

27.06.2018 - 15:57 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Rozpoczęły się przygotowania do 3. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, który odbywać się będzie od 11 do 15 stycznia 2019 roku. Do prezentacji swoich pasji, zainteresowań naukowych oraz osiągnięć zaproszeni są nauczyciele akademiccy, pracownicy nauki, opiekunowie i członkowie kół naukowych, studenci i doktoranci.

Wystawcy oraz prelegenci mogą zgłaszać udział w wydarzeniu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl. Nabór dotyczy propozycji zgłaszanych do głównych wydarzeń festiwalowych zaplanowanych 13 i 14 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Propozycje popularyzujące naukę mogą być składane w następujących obszarach:

 • humanistyczno-społecznym,
 • artystycznym,
 • przyrodniczym,
 • nauk ścisłych,
 • technicznym,
 • medycznym
 • związanym z:
  • branżą kosmiczną
  • oraz e-sportem.
    

Tematem przewodnim 3. edycji wydarzenia będzie energia, w związku z czym osoby zainteresowane udziałem w festiwalu będą mogły również zgłaszać aktywności programowe nawiązujące do tego hasła.

Termin naboru upływa 31 października 2018 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną – e-mail: sfn@us.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 32 359 23 25.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie, w organizację którego włączają się największe śląskie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Sztuk Pięknych, a także Miasto Katowice.

Plakat reklamujący akcję naboru do 3 Śląskiego Festiwalu Nauki

return to top