Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Nabór wniosków do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

08.01.2016 - 15:37 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Uniwersytet Śląski od 2015 roku należy do grupy uczelni polskich partycypujących w programie pod nazwą Nagroda im. Iwana Wyhowskiego, której celem jest uhonorowanie zasług obywateli Ukrainy i ich wkładu w rozwój nauki, kultury oraz życia publicznego, w kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Laureaci nagrody otrzymują możliwość odbycia rocznych lub kilkumiesięcznych staży na uczelniach polskich. Program finansowany jest przez 21 polskich uczelni.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, stowarzyszeń lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytucje lub osoby zaufania publicznego) należy przesyłać do Studium Europy Wschodniej do 15 stycznia 2016 r. na adres e-mail: stypendia.studium@uw.edu.pl.

Szczegółowe informacje…

Formularz zgłoszeniowy – nagroda
Formularz zgłoszeniowy – staż

return to top