Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego laureatami konkursów NCN

17.11.2017 - 13:43 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło konkursy Opus i Preludium. Na badania podstawowe naukowcy otrzymają prawie 430 mln zł.

W konkursie Opus do finansowania zakwalifikowanych zostało 479 projektów, w tym 10 z Uniwersytetu Śląskiego. Laureatami zostali badacze z pięciu wydziałów, realizujący następujące projekty:

 • Wydział Filologiczny:
  • „Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych”, kierownik projektu – dr hab. Arkadiusz Rojczyk,
 • Wydział Nauk Społecznych:
  • „Magazyny cyberdżihadystyczne jako instrument kampanii propagandowej tzw. Państwa Islamskiego”, kierownik projektu – dr hab. Miron Lakomy,
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:
  • „Epigenetyczna regulacja regeneracji roślin w kulturze in vitro – rola acetylacji histonów w indukcji somatycznej embriogenezy”, kierownik projektu – prof. dr hab. Małgorzata Gaj,
  • „Zmiany na różnych poziomach organizacji ciała dorosłych osobników Lithobius forficatus poddanych stałej ekspozycji na kadm”, kierownik projektu – dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska,
  • „Ocena zależności pomiędzy funkcjonalną różnorodnością roślin, strukturą zespołów mikroorganizmów i bilans węgla w czasie spontanicznej sukcesji na terenach poprzemysłowych z wykorzystaniem analiz metatranskryptomicznych”, kierownik projektu – prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget,
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii:
  • „Rezonans bozonu Z w trzech pętlach i efekty Nowej Fizyki”, kierownik projektu – prof. dr hab. Janusz Gluza,
  • „Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metaloorganicznych typu MOF”, kierownik projektu – dr hab. Sebastian Pawlus,
  • „Od nowych kompleksów renu(I) z ligandami triiminowymi do efektywniejszych materiałów foto- i elektroluminescencyjnych”, kierownik projektu – prof. dr hab.Barbara Machura,
 • Wydział Nauk o Ziemi:
  • „Sedymentologiczna klasyfikacja osadów stokowych oraz stratygraficzna interpretacja pokryw stokowych, występujących na obszarach gór i wyżyn południowej Polski”, kierownik projektu – dr hab. Halina Pawelec,
  • „Wpływ inwersji temperatury w warstwie granicznej atmosfery na zanieczyszczenie powietrza”, kierownik projektu – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź.
    

Autorzy tych projektów otrzymają ponad 7 mln zł.

W konkursie Preludium 13 adresowanym do osób rozpoczynających karierę naukową i nie posiadających jeszcze stopnia naukowego doktora, finansowanie w wysokości prawie 40 mln zł otrzymają 324 projekty. Z Uniwersytetu Śląskiego wsparcie otrzyma pięcioro początkujących badaczy realizujących następujące badania:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:
  • Monika Rajtor, projekt „Endofity ciemnoseptalne, grzyby mikoryzy arbuskularnej i związane z nimi bakterie w środowisku zanieczyszczonym toksycznymi związkami organicznymi – ich bioróżnorodność, tolerancja na obecność zanieczyszczeń i potencjał we wspomaganiu wzrostu roślin” realizowany pod opieką prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej-Seget,
  • Anna Skubacz, projekt „Rola czynnika transkrypcyjnego HvABI5 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)” realizowany pod opieką prof. dr hab. Iwony Szarejko,
  • Anna Dzionek, projekt „Guma ksantanowa jako materiał do pułapkowania szczepów zdolnych do biotransformacji naproksenu” realizowany pod opieką dr hab. Urszuli Guzik,
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii:
  • Mateusz Weis, projekt „Badania dynamiki nośników elektrycznych w pobliżu interfejsu cienkich warstw izolatora topologicznego z warstwami metalicznymi, za pomocą czasowo rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej. Wraz z kompleksową charakteryzacją fizyczną oraz chemiczną” realizowany pod opieką prof. dr. hab. Jacka Szade,
 • Wydział Nauk o Ziemi:
  • Paweł Rutkiewicz, projekt „Geomorfologiczny, sedymentologiczny i paleobotaniczny zapis zmian środowiska, podstawą do rekonstrukcji historycznej, słabo rozpoznanej działalności hutniczej (Polska południowa i środkowa)” realizowany pod opieką prof. dr. hab. Ireneusza Malika.
    

Autorzy projektów otrzymają ponad 650 tys. zł.

Listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach Opus 13 i Preludium 13 można sprawdzić na stronie Narodowego Centrum Nauki

return to top