Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Naukowcy z UŚ laureatami międzynarodowego konkursu sieci ERA-CAPS

09.02.2018 - 17:04 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Projekt badawczy z udziałem naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego został wyłoniony w konkursie na międzynarodowe badania z zakresu biologii molekularnej roślin zorganizowanym przez sieć ERA-CAPS (ang. ERA-Net for Coordinating Action in Plant Sciences).

Nagrodzony projekt pn. „Rola mechanicznej regulacji lokalnej zmienności w formowaniu powtarzalnych organów roślinnych (V-Morph)” będzie realizowany pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Doroty Kwiatkowskiej z Katedry Biofizyki i Morfogenezy Roślin we współpracy z grupami badawczymi z Francji i Niemiec. Koordynatorem międzynarodowego projektu jest prof. Arezki Boudaoud z École normale supérieure de Lyon (Francja).

Podstawowymi celami badań, jakie będą prowadzone w projekcie V-Morph są:

  • analiza przestrzennej i czasowej zmienności morfogenezy działki kielicha na wszystkich poziomach organizacji z uwzględnieniem wzrostu i czynników regulujących,
  • identyfikacja i charakterystyka genów regulujących zmienność z wykorzystaniem analizy przesiewowej mutantów o zaburzonej strukturze i mechanice ściany komórkowej, hydraulice organów i percepcji sygnałów mechanicznych,
  • integracja rozpoznanych mechanizmów w modelach mechanicznych wzrostu i doświadczalne testowanie modeli, w szczególności na drodze mikromanipulacji mechanicznych i genetycznych działek.

     

W konkursie wyłoniono dwanaście międzynarodowych projektów badawczych, realizowanych przez pięćdziesiąt zespołów z dziesięciu krajów. ERA-CAPS jest siecią agencji finansujących badania naukowe w dziedzinie biologii molekularnej roślin. Do obszarów priorytetowych wspieranych przez tę sieć należą: zdrowa i bezpieczna żywność, produkty pochodzenia roślinnego oraz zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i krajobraz. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

return to top