Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Nowe studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy

07.05.2018 - 15:22 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W październiku 2018 rozpocznie się pierwsa edycja unikatowych, dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu zaburzeń płynności mowy, które realizowane będą na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Studia, które adresowane są do osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej), pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy. Dzięki zdobyciu wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym absolwenci będą posiadali umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym podejmowanych w przypadku zaburzeń płynności mowy. Będą specjalistami w zakresie interwencji w przypadku jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym, balbutologopedami o bardzo wysokich kompetencjach interpersonalnych, wykorzystującymi wiedzę w celu prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

trójka dzieci: jeden z chłopców trzyma książkę na łowie, drui w ręce trzyma kartkę papieru, a dziewczynka patrzy przed siebie     zdjęcie: trzy dziewczynki siedzące na podłodze obok siebie i patrząca każda w swoją wycinankę. Dwie z nich wycinają ze swoich

Kierownikiem studiów jest dr hab. Katarzyna Węsierska – adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika i logopedia), Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu) i Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). W roku 2017, po spełnieniu wymaganych kryteriów, jako pierwsza polska logopedka uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (European Fluency Specialist), jest także laureatką Nagrody Dave’a Rowleya za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy (The Dave Rowley Award for International Initiatives). Jest ponadto koordynatorką terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Uniwersytecie Śląskim. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach.

Rekrutacja potrwa do 15 września. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fil.us.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-zaburzenia-plynnosci-mowy.

Broszura promocyjna (pdf, 945,56 kB)

return to top