Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

O nowych regulacjach prawnych w kontekście autonomii akademickiej

19.02.2019 - 18:05 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

W serwisie internetowym gazety „Rzeczpospolita” ukazał się tekst autorstwa prorektora Uniwersytetu Śląskiego dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego oraz dr. hab. prof. UMK Dominika Antonowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęcony zagadnieniom dotyczącym tzw. ustawy 2.0 w kontekście autonomii akademickiej. Jak przekonują naukowcy w artykule zatytułowanym „Konstytucja dla nauki: Strach przed lataniem”, nowe regulacje prawne urealnią idee autonomii, szczególnie w zakresie organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania uczelni, które wraz z wejściem w życie ustawy uzyskały możliwość zmiany swojego modelu zarządzania i funkcjonowania. Perspektywa kształtowania ustroju i zasad działania związana jest jednak nieodzownie z odpowiedzialnością za trafność dokonanych wyborów.

W wydaniu internetowym artykuł „Konstytucja dla nauki: Strach przed lataniem” dostępny jest pod adresem: www.rp.pl/publicystyka.  

return to top