Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego”

28.04.2017 - 17:17 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

11 maja 2017 roku w auli nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego”, której organizatorami są Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na istotną problematykę tego zagadnienia w polskim porządku prawnym. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego przyniesie bowiem wiele nowatorskich zmian w całej procedurze administracyjnej. Tytułem przykładu należy wskazać m.in. na uregulowanie mediacji, uporządkowanie kwestii kar administracyjnych czy choćby możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

Udział w wydarzeniu w charakterze uczestnika biernego jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych jednak chęć udziału w konferencji należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.knpa@gmail.com do 4 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program konferencji (pdf)

Plakat promujący konferencję pt. "Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego"

return to top