Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Ogólnopolski Festiwal Ekspresji

21.04.2017 - 15:51 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Organizowany od 15 lat Ogólnopolski Festiwal Ekspresji jest wydarzeniem o charakterze naukowo-artystycznym skupiającym przedstawicieli środowiska nauki, sztuki i kultury, a przede wszystkim edukatorów i wychowawców dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja, której hasłem jest „ Ekspresja, intersemiotyka, polisensoryczność”, odbywać będzie się od 24 do 26 kwietnia 2017 roku w Katowicach. Jej program koncentruje się na obcowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych ze sztuką.

Festiwalowi towarzyszyć będzie namysł naukowo-metodyczny – XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka i edukacja. Edukacja przez sztukę” zorganizowana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Tam też odbędą się warsztaty dla nauczycieli. W programie przewidziano również happeningi , wystawy i koncerty, nie zabraknie warsztatów inspirujących do pracy z podopiecznymi i zajęć wydobywających potencjał kreacyjny młodszych i starszych uczestników.

Istotną częścią wydarzenia tradycyjnie będą prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży – wychowanków przedszkoli, szkół, placówek specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, zespołów muzycznych i grup teatralnych.

Organizatorami tegorocznej edycji Festiwalu Ekspresji są: Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Centrum Ekspresji Dziecięcej, Biblioteka Śląska oraz Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach. 

Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.festiwalekspresji.us.edu.pl

Grafika promująca wydarzenie

return to top