Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych #2

26.02.2018 - 10:58 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

28 lutego 2018 roku w Galerii Rondo Sztuki oraz 1 marca w Restauracji „Królestwo” na rondzie im. Jerzego Ziętka w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych #2. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych, które poprzez warsztaty, prelekcje oraz panele dyskusyjne chce stworzyć platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń ze specjalistami z branży IT, gamingu i sportu (e-sport) z całej Europy. Tematyką OKSE’18 będzie edukacja w symbiozie z biznesem i światem nauki, nowe miejsca pracy i profesje w społeczeństwie informacyjnym, a jego istotą powiązanie procesów rozwojowych w firmach z rynkiem pracy oraz sektorem edukacyjnym tak, aby odpowiednio wcześnie reagować na dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze kreatywnym, a także gospodarce opartej na wiedzy. Dodatkowo celem kongresu jest zainteresowanie młodych ludzi branżą IT, nowymi technologiami i mediami oraz integracja środowisk e-sportowych z kraju i zagranicy.

Stałym partnerem Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych jest Uniwersytet Śląski, który w specjalnie przygotowanej strefie promować będzie związane z tematyką OKSE’18 kierunki kształcenia. Ofertę dydaktyczną uczelni zaprezentują pracownicy Działu Promocji oraz studenci Instytutu Informatyki. Dodatkowo pierwszego dnia kongresu (od godziny 12.15) prelegenci z Uniwersytetu Śląskiego wezmą udział w panelu dyskusyjnym, który będzie dotyczył tego, jak rozwój technologii wpłynie na przyszłość gier komputerowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kongresesportowy.pl.

niebieski plakat promujący Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych #2  z białymi napisami: nazwa i data wydarzenia, logo partnerów

return to top