Go to main content

University of Silesia in Katowice

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

17.10.2016 - 16:37 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Do 21 października 2016 roku trwa elektroniczna rejestracja uczestników Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – inicjatywy edukacyjnej konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Uczestnicy Olimpiady – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.owobio.edu.pl.

Kalendarium:

  • zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz na stronie www.owobio.edu.pl do 21 października,
  • nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do 14 listopada,
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 25 listopada,
  • 9 grudnia – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe),
  • 24-25 marca 2017 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne).

 

Osoba do kontaktu:

mgr Monika Szynol, Uniwersytet Śląski w Katowicach

monika.szynol@us.edu.pl

Dodatkowe informacje:

www.obobio.edu.pl/slaskie

 

Plakat promujący Olimpiadę

return to top