Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Ostatni dzwonek na studia

06.09.2016 - 15:24 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W nowym roku akademickim Uniwersytet Śląski zaoferował kandydatom na studia 76 kierunków i 238 specjalności. Osoby, które nie dokonały jeszcze wyboru ścieżki dalszej edukacji nadal mogą zapisać się na studia. Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia stacjonarne trwa do 25 września do godz. 23.59, na studia niestacjonarne rejestracja zakończy się w połowie października. Lista wszystkich aktualnie otwartych naborów dostępna jest na stronie: https://irk.us.edu.pl/catalog/open.

Na pytania związane z rekrutacją odpowiedzą pracownicy Działu Kształcenia:
e-mail: rekrutacja@us.edu.pl,
tel. 32 359 17 70, 32 359 18 10,
www.facebook.com/rekrutacjaUniwersytetSlaski,
WWW: kandydat.us.edu.pl

Grafika promująca rekrutację na studia

return to top