Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Plebiscyt „Absolwent z Pasją” – Radosław Matysek absolwentem sierpnia 2016

14.09.2016 - 10:42 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Zdjęcie Radosława MatyskaW ramach czwartej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano absolwenta sierpnia 2016 roku, którym został Radosław Matysek, absolwent filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Radosław Matysek jest współtwórcą awangardowego duetu muzycznego Strzyga!, w którym pełni funkcję gitarzysty, kompozytora i autora tekstów. Motywem przewodnim Strzygi! jako całości jest motyw strachu, a precyzyjniej: strachu w kulturze lub – strachu kulturowego. W swoich tekstach Strzyga! skupia się na strachu wytwarzanym, napędzanym, czasami sterowanym, czyli na tym, który eskalował (i od czasu do czasu eskaluje nadal) w różnych momentach historii pod wpływem złożonych procesów społecznych albo wybuchał nagłym paroksyzmem. Zespół nawiązuje do motywów zaczerpniętych z kultury i/lub historii Polski i Europy wieków XVI–XIX. W sferze czysto muzycznej Strzyga! jest projektem akustycznym, urozmaicanym o elementy elektroniki; inspiracje czerpie raczej z muzyki rockowej lub heavymetalowej, niż z innych wykonawców „konwencjonalnie” akustycznych. Strzyga! ma na swoim koncie 1 płytę demo, 1 sesję wideo (w ramach projektu SilesiaVideosession) i 1 teledysk. Duet brał z powodzeniem udział w przeglądach muzycznych („Rock w mieście” w Siemianowicach Śląskich – I miejsce; „SPI nie Śpi” w Piekarach Śląskich – II miejsce; „Sufler Rock Festiwal” – II miejsce i nagroda specjalna od jurora Mieczysława Jureckiego; „Katofonia Music Outbreak” – nagroda specjalna od jurora Michała „Nihila” Kuźniaka). W 2016 roku Strzyga! zagrała koncerty w prestiżowych obiektach na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (Park Tradycji, Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – otwarcie międzynarodowej wystawy „Ars Ludens”, Muzeum Energetyki) oraz przygotowała oprawę muzyczną do spektaklu ulicznego „Ulotna historia czarownicy z Czeladzi”, który zyskał dużą aprobatę publiczności i był szeroko komentowany w mediach. We wrześniu Strzyga! zagra koncert na prestiżowym festiwalu „Solo Życia” w Lublinie.

Radosław Matysek jest również współtwórcą, gitarzystą i kompozytorem w śląskim zespole heavymetalowym Event Urizen. Matysek ma za sobą ponadto debiut dramatopisarski – jest autorem przedstawienia impromptu pt. „Pogłoski”, które wystawiono w plenerze na Rozruch Maszyn podczas Industriady 2015 w Siemianowickim Centrum Kultury – Parku Tradycji.

Krótki opis kariery zawodowej :

Radosław Matysek od 2010 roku pracuje w Siemianowickim Centrum Kultury (obecnie na stanowisku specjalisty ds. marketingu). Zajmuje się: projektowaniem graficznym, event managementem, event marketingiem, tworzeniem i redakcją tekstów informacyjnych i promocyjnych, tworzeniem koncepcji i realizacją strategii promocyjnych i marketingowych, tworzeniem koncepcji i realizacją projektów kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów zakładających partycypację społeczną, kontaktem z mediami oraz utrzymywaniem relacji ze społecznością lokalną.

Radosław Matysek rokrocznie pracuje w zespole realizującym Industriadę – Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego w SCK – Parku Tradycji (wojewódzkie rekordy frekwencji w latach 2013, 2015, 2016), przy czym od 2 lat pełni w tym zespole rolę wiodącą pod względem opracowania i wdrożenia merytorycznej strony wydarzenia (zwiedzanie koncepcyjne, działania edukacyjne i popularyzatorskie, happeningi inspirowane dziedzictwem poprzemysłowym regionu).

Radosław Matysek jest ponadto liderem takich projektów kulturalnych, jak:

„Odkrywamy tajemnice miasta” – cykl wycieczek koncepcyjnych wzbogaconych o „wtręty” artystyczne, mini spektakle, interakcje uczestników z aktorami, elementy zwiedzania fabularyzowanego,
„Tematyczne Wieczory Filmowe w Kinie Maks” – imprezy poświęcone różnym nurtom w kinie popularnym; projekcje filmowe poprzedzone są blokiem atrakcji, warsztatów, działań reinterpretujących temat danego wieczoru,
gry fabularne (w konwencji LARP lub zbliżonej) i escape roomy – kameralne wydarzenia realizowane w plenerze lub w obiektach SCK, nawiązujące w swojej tematyce do tradycji lokalnych lub motywów popkulturowych,
Pirackie Siemianowice – doroczny  happening plenerowy o tematyce pirackiej,
zabawy fabularne dla dzieci w SCK – Zameczek (tematyka historyczna lub fantastyczna),
społeczny projekt filmowy „Opowieści Miasta” – film fabularny (w trakcie realizacji) na motywach legend spisanych przez Antoniego Halora (Radosław Matysek jest autorem scenariusza, współproducentem i asystentem reżysera filmu),
SCK – Event Group – grupa wolontariuszy (młodzież, studenci), którzy wspólnie z samorządową instytucją kultury tworzą wydarzenia koncepcyjne, mając wpływ na kształt oferty instytucji.

Radosław Matysek uczestniczy również w innych projektach w charakterze członka zespołu realizacyjnego, a także promuje działalność impresaryjną (koncerty, spektakle, kabarety) i usługową (wynajmy, catering, obsługa imprez) swojej instytucji.

Radosław Matysek jest także autorem następujących publikacji:

1. Potyczki Kapłana i Błazna w utworach Jana z Kijan a „Błazeńskie zwierciadło” Stanisława Grzeszczuka, [w:] Staropolskie teksty i konteksty, T. 7, red. Jan Malicki, Teresa Banaś-Korniak, Katowice 2013.

2. (D)opowiadanie Halora. Uwagi o ludowej wyobraźni i wyobrażeniach w podaniach siemianowickich, [w:] Siemianowicki Rocznik Muzealny, red. Z. Janeczek, G. Musiał, A. Garbas i in., Siemianowice Śląskie 2013.

Pasja:

„Moją pasją jest fabularyzowanie. Niezależnie od tego, czy gram na gitarze, czy też organizuję wydarzenie kulturalne lub z pozoru czysto rozrywkowe – wszystko musi układać się w jakiś rodzaj opowieści. Nigdy nie wiemy, dokąd dokładnie może nas taka opowieść zaprowadzić. Codziennie zaskakuje mnie mnogość wątków, motywów i interpretacji, którymi można dysponować. Z kolei każde zakończenie rozwarstwia się na kilka nowych początków. Potencjał niedopowiedzenia i niedokończenia jest dla mnie kluczowy”.

Na pytanie: dlaczego zasługuje na tytuł „Absolwenta z Pasją”, odpowiedział: „W działalności zawodowej i artystycznej stale wykorzystuję kompetencje nabyte podczas studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Studia – wraz z ich tematyką – nie były dla mnie celem samym w sobie, ale znakomitym początkiem, rodzajem wdrożenia w świat opowieści, przetwarzania i reinterpretowania motywów, uważnego czytania i analizowania oraz tworzenia wynikającego z jednej strony ze świadomości tradycji, a z drugiej strony z potrzeby oryginalności. Nie stosuję wobec samego siebie kategorycznego rozgraniczenia na życie prywatne, życie zawodowe i działalność artystyczną. Wszystkie te żywioły są ze sobą spójne (czasem jest to spójność antytetyczna), a granice raczej umowne. Żyję w dużej mierze tym, co robię zawodowo lub na polu artystycznym – a najwięcej relacji prywatnych łączy mnie z ludźmi, z którymi również dane mi jest pracować. Odczuwam też potrzebę ciągłego dopracowywania szczegółów, przykładam wielką wagę do jakości i profesjonalizmu wszystkiego, co robię, staram się motywować otoczenie do wzmożonego wysiłku na rzecz jeśli nie doskonałego, to przynajmniej bardzo dobrego efektu finalnego danego przedsięwzięcia. Lubię spektakularność, ale unikam efekciarstwa, staram się pamiętać o zasadzie „less is more”, choć moim zdaniem nie zawsze znajduje ona zastosowanie – czasem warto dać się uwieść karnawałowej fantazji”.

return to top